След проектирането на градината и практическото осъществяване на виждането и усещането ни за нея, следват интезивни грижи за доброто и състояние. Красивата градина изисква постянство. Екипът ни предприема редица действия за поддръжка на градина, защото изграждането на красива градина е дълъг процес, поддръжката е не само изключително важна за благоприятното развитие на декоративната растителност, но и ключът към съвършена градина.

Зелена Концепция предлага абонаментно поддържане на зелени площи на заведения, търговски обекти, жилищни сгради, кооперации и къщи. Поддръжка на градина много често се пренебрегва и най-късно на третата година тя придобива запуснат и нелицеприятен вид. Средствата, вложени за нейното реализиране, загубват стойността си.

 

Поддръжка на градина

Често пъти проблемите, свързани с растителността, най-вече с тревния килим, са невъзобновими. Това е така, защото винаги се пропуска или просто се забравя фактът, че се работи с жив организъм, който има нужда от трайно и методично обгрижване, за да може да достигне своята пределна възраст и безупречен външен вид. От Зелена Концепция вярваме, че градината трябва да става все по-красива с времето, а не да създава главоболия относно поддръжката.

Веднъж изградили вашата градина, можем да подсигурим регулярни посещения от нашия екип по поддръжка на градина и периодични визити от нашите ландшафтни архитекти, за да гарантираме доброто и развитие.

Ландшафтна архитектура и поддръжка на градина около търговски обекти
поддържане на обществени зелени площи

Ключови ползи от поддръжане на градината

  • Растителността е устойчива на вредители
  • Запазва зелените площи здрави
  • Поддръжката прави декоративните свойства невероятни

Основни дейности по поддържане

  • Грижи за тревния килим: косене, поливане, плевене
  • Подрязване и оформяне на храсти, дървета и живи плетове
  • Подхранване на растителността и растителна защита
  • Почистване на алеи и плочкопътеки
  • Подготовка и озеленяване на растителността за зимата