Вертикално Планиране

Първата стъпка, която екипът ни взима под внимание при проектирането на зелена площ, е вертикално планиране. Това е етапът, в който трябва да бъдат идентифицирани всички детайли на бъдещата градина, парк или зелена площ. Трябва да се планират всички стълби, напоителни системи, алеи, подпорни стени, детски площадки и др. Земята се измерва и след това планирането трябва да се адаптира и трябва да се вземат предвид всички специфични особености.

Фази на вертикално планиране

Озеленяването се извършва на базата на проучвания на земята, а именно каква е почвата, дали има подземни води, каква е естествената растителност и т.н. спецификите на съответната област. Въз основа на тези проучвания се планират поддържащите стени и дренажната система.

Озеленяване – в зависимост от земята и почвата се идентифицира вида на растителността за конкретната област. Напоителната система също се избира въз основа на особеностите на земята.

Следващ етап от планирането е идентифициране на всички алеи, стълби, детски площадки и др.

Теренно моделиране – това е последният етап от вертикалното планиране. Дори ако теренът изглежда плосък, обикновено трябва да има най-малко 6 см наклон за изтичане на вода. Това също трябва да бъде предвидено.